İçeriğe geç

Sevgili Ordulular, hemşerilerim.

          Hızla değişen dünyamızda önemi her geçen gün daha fazla hissedilen sivil toplum kuruluşları, başta demokrasi olmak üzere hemen her alanda ülkelerin gelişmişlik göstergesi haline gelmiştir. Bu nedenle günümüzde gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmenin formülü ileri bir demokrasiye sahip olmak ve demokrasinin vazgeçilmezlerinden olan sivil toplum alanını genişletmekten geçer. Eğitimden sağlığa, müzikten spora, ekonomiden politikaya birçok sahada faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin artması ve başarılı çalışmalara imza atmaları, ülkemizin her alanında kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

          Dernekler sosyalleşmenin, örgütlü olmanın ve paylaşmanın en önemli evrelerinden biridir. Sivil toplum kuruluşlarının en etkin üyesi olan dernekler, vatandaş ile devlet arasında köprü rolü oynar ve vatandaşların düşüncelerinin devlete, devletin politikalarının da vatandaşa aktarılmasını sağlarlar.  Katılımcı demokratik bir yapı ve çoğulcu bir toplumun oluşmasına katkıda bulunan dernekler bugün modern toplumların en etkin siyasi baskı ve toplumsal değişim aktörlerinden biridir.

          Sevgili Ordulular, gelişmiş ülkelerden Almanya’da 2.100.000, Fransa’da 1.470.000 sivil toplum kuruluşu mevcutken Amerika’da bu sayı çok daha fazla olup sadece sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilenlerin sayısı 7.000.000 nu geçmektedir. Türkiye’deyse yaklaşık 110000 civarında faal dernek mevcuttur. Görüldüğü gibi bu rakam gelişmiş ülkelerin çok çok gerisindedir. Türkiye’de 1400 kadar Ordu Derneği faal durumda olup bu sayının 342 tanesi İstanbul’da kurulmuş dernekleridir. İşte bu derneklerden biride İstanbul Ordulu Kamu Çalışanları Derneği (ORKAÇDER) dir.

          İstanbul Ordulu Kamu Çalışanları Derneği (ORKAÇDER) adından da anlaşılacağı üzere İstanbul’da Kamusal alanda hizmet veren işçiler, işverenler, yöneticiler, emekliler, mühendisler, mimarlar, Avukatlar, mali müşavirler, bankacılar, sigortacılar, eğitimciler gibi geniş bir yelpazede bulunan din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş gözetmeyen ancak yurdunu, milletini, vatanını, bayrağını, bağımsızlık ve hürriyetini canı gibi seven ve namus hassasiyetiyle koruyup gözeten siz değerli hemşerilerimizin, Orduluların oluşturduğu demokratik, çağdaş bir dernektir. 

          İstanbul Türkiye’mizin nüfus ve ekonomi yönünden en büyük kentidir. Öyle ki bir çok devlet nüfusundan daha kalabalık, bütçesi birçok devletin bütçesinden daha büyük mega bir şehirdir. Türkiye’nin en çok göç veren illerinden biri olan şehrimiz bilindiği üzere en büyük göçü İstanbul’a vermiştir. Bizler “Doğduğumuz değil, doyduğumuz yer” gibi kaba bir tanımla bu mega şehir içinde dört bir yana dağıldık, savrulduk.  Dağılan, savrulan sadece insanlarımız değildi elbet. En büyük zenginliğimiz, Kültürümüzde savruldu. Kültür, bir toplumun manevi değerler bütünüdür. İşte bu dağılan, savrulan manevi değerlerimizi koruma misyonunu sivil toplum kuruluşları, derneklerimiz üstlenmişlerdir.

          Ülkemiz zor bir süreçten geçmektedir. Bugünler birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerdir. Birlik ve beraberliğimizin tesisinde derneklerimize çok büyük görevler düşmektedir.

          Değerli hemşerilerim; bizler bu derneği niçin kurduk. Bu derneğe ihtiyaç var mıydı? Bu kadar Ordu derneği varken neden yeni bir dernek kuruldu diye serzenişte bulunan bazı arkadaşlarımız olmuştur. Mevcut derneklerimizin büyük çoğunluğu köy ve ilçe dernekleridir ve aynı amaçlara hizmet eden derneklerdir. İstanbul Ordulu Kamu Çalışanları Derneğinin kuruluş amacı ise diğer derneklerimizin amaçlarına ek olarak İstanbul’da Orduluların varlığını, etkinliğini, sesini ve gücünü her alanda gösterdiği gibi kamu alanında da en etkin şekilde göstermektir. Dilimize pelesenk olan İstanbul’da en kalabalık 3. İl gerçeğine uygun olarak Nüfusumuz oranında kamu yönetimine katılmak, sunulan devlet hizmetlerinden tüm halkımızla birlikte adil ve eşit bir şekilde yararlanmaktır.

          İstanbul Ordulu Kamu Çalışanları Derneği bu taleplerimizin yerine getirilmesini sağlayacak en güçlü ve etkin derneklerden biri olacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bir hayal vesilesi olmayan Derneğimiz birbirine inanan ve güvenen kurullarımızın çok değerli ve savaşçı üyeleri sayesinde kısa sürede hedeflediği üye sayısına ulaşarak gücünü ve etkinliğini ispatlayacaktır.

          Sevgili Hemşerilerimiz, bu iddialı söylemimizden Ordulu derneklerimizi rakip olarak gördüğümüz anlamı çıkarılmamalı, aksine Derneğimiz dayanışma, birlik ve beraberlik unsuru olarak kabul edilmelidir. Bildiğiniz gibi dernekçilik zor bir iştir. Kurmak kolay ama yaşatmak büyük enerji ve özveri ister. Görev alanların gücü, kuvveti ve enerjisi siz değerli üyelerimizdir. Biliyoruz ki üyeler olmadan derneklerin yaşaması imkânsızdır. Sevgili Ordulular yukarıda da açıkladığımız gibi devletlerin en önemli gelişmişlik ölçütlerinden biri olan derneklerimize sizleri üye olmaya davet ediyorum. Sizleri gelecekte istihdam kapıları olacak derneklerimizin bir değil birçoğuna üye olmaya davet ediyorum. 

          Değerli hemşerilerim; hepimizin doğup büyüdüğümüz yöremize, insanlarımıza borcu var. Sizleri Ordumuza, tüm Türkiye’de yaşayan hemşerilerimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Onların dertleriyle dertlenmeye davet ediyorum. Ben ve Yönetim Kurullarındaki arkadaşlarım dürüstlüğü ilke edinmiş insanlar olarak yöremize ve insanlarımıza borcumuzu ödemeye, onlara sahip çıkmaya, dertleriyle dertlenmeye söz verdik. Sizlerde bizim gibi düşünüyorsanız sizleri Derneğimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekişmesi için çaba göstermeye davet ediyorum. Tüm paydaşlarımızı ORKAÇDER’e üye olmaya ve gelecekte Orduluların İstanbul’da hatta Türkiye’deki en büyük derneklerinden birinin onurlu sahibi olmaya davet ediyorum. Çabalarımız siz hemşerilerimiz için, Ordumuz için, Büyük Türkiye’miz için. Derneğimiz ORKAÇDER’e sahip çıkın, derneklerimize sahip çıkın. Unutmayın; yerel olamayan, ulusal da olamaz.  Yöresine, insanlarına sahip çıkamayan devletine de sahip çıkamaz.

          Sevgili Ordulular, İstanbul Ordulu Kamu Çalışanları Derneğinin (ORKAÇDER) siz değerli hemşerilerimize, Ordumuza ve tüm Türkiye’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, en içten dileklerimle sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 

          Allaha emanet olun.

                                                                                                            Cengiz AYDEMİR
                                                                                                                      Başkan

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat