İçeriğe geç

Misyon-Vizyon

İstanbul Ordulu Kamu Çalışanları Derneğimizin (ORKAÇDER) misyonu, çağdaş, demokratik ve güçlü bir Türkiye ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak,

Hızla gelişen Türkiye’mizde kamusal alanda daha etkin, daha fazla yer alabilmek için Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen üyelerimizin tespiti ile yönetişimin her alanında olabilmeleri için eğitilmelerine ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak,

Etkili ve bağımsız bir aktör olarak Ordululara rehberlik etmek, ortak akla ulaşmak, sosyal hizmetlerde bulunmak, şeffaflığı, iyi yönetişimi savunmak, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektir.

İstanbul Ordulu Kamu Çalışanları Derneği (ORKAÇDER) seçkin bir sivil toplum örgütü olarak kamu alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini, İstanbul ilimizde ve tüm Türkiye’de yaşayan Ordulu hemşerilerimizin toplumsal örgütlenmesini sağlayarak çağdaş, demokratik bir düzen içinde yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı, T.C. Anayasası ve kanunları çerçevesinde tüm kamu kuruluşlarındaki iş ve işlemlerinde rehberlik etmeyi, yasal iş ve işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmelerine yardımcı olmayı,  iş adamlarımızın faaliyet alanlarını ve çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde tanıtmayı, üyelerimizin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat